مهندسی صدا

مكان گيرنده
دوره حضوری مهندسی صدا
مكان گيرنده
دوره مهندسی صدا
مكان گيرنده
مدرک بین المللی مهندسی صدا

دسته بندی دیگر

موسیقی

مكان گيرنده
دوره حضوری موسیقی
مكان گيرنده
دوره موسیقی
مكان گيرنده
مدرک بین المللی موسیقی

دسته بندی دیگر

صداپیشگی

مكان گيرنده
دوره حضوری صداپیشگی
مكان گيرنده
دوره صداپیشگی
مكان گيرنده
مدرک بین المللی صداپیشگی

دسته بندی دیگر

مجوز فعالیت

مكان گيرنده
مجوز مشاغل خانگی
مكان گيرنده
مجوز نشر و پخش آثار صوتی و تصویری

دسته بندی دیگر

سایر

مكان گيرنده
برگزار شده
مكان گيرنده
شگفت انگیز
مكان گيرنده
مستر کلاس
مكان گيرنده
ورکشاپ

دسته بندی دیگر

منطقه ارسال خود را انتخاب کنید
چنانچه آدرس خود را وارد کنید تا محصولات آن منطقه برای شما نمایش داده شوند.

تماس با ما