مجوز مشاغل خانگی تاتر و سینما

Theater and cinema Home Business License
5
0 دیدگاه

مجوز مشاغل خانگی تاتر و سینما

تاییدیه مستقل مشاغل تاتر و سینما

مجوز فعالیت مشاغل در خانه

نهاد صادر کننده : وزارت کار

اعتبار مجوز : پنج سال

مدارک مورد نیاز:

گواهینامه مهارت ، عکس پرسنلی ، شماره همراه بنام متقاضی