مجوز مشاغل خانگی صداپیشگی

Voice Actor Home Business License
5
0 دیدگاه

مجوز مشاغل خانگی صداپیشگی

تاییدیه مستقل مشاغل خانگی صداپیشگی

مجوز فعالیت مشاغل در خانه

نهاد صادر کننده : وزارت کار

اعتبار مجوز : پنج سال

مدارک مورد نیاز:

گواهینامه مهارت ، عکس پرسنلی ، شماره همراه بنام متقاضی