مجوز مشاغل خانگی مهندسی صدا و موسیقی

Sound Engineer & Music Home Business License
5
0 دیدگاه

مجوز مشاغل خانگی مهندسی صدا و موسیقی

تاییدیه مستقل مشاغل خانگی مهندسی صدا و موسیقی

مجوز فعالیت مشاغل در خانه

نهاد صادر کننده : وزارت کار

اعتبار مجوز : پنج سال

مدارک مورد نیاز:

گواهینامه مهارت ، عکس پرسنلی ، شماره همراه بنام متقاضی