مدرک بین المللی بازیگری

Basic Actor
5
0 دیدگاه

مدرک بین المللی بازیگری

Basic Actor

گواهینامه بین المللی مهارت بازیگر پایه

International Certificate of Basic Actor Skills

نهاد صادر کننده : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

این مدرک دارای آزمون کتبی و عملی می باشد ، در صورت قبولی در آزمون ها مدرک توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور صادر می گردد

4,500,000 تومان


  • مشاهده جزئیات