مدرک بین المللی سه تار

Setaar Player
5
0 دیدگاه

مدرک بین المللی سه تار

Setaar Player

گواهینامه بین المللی مهارت نوازنده سه تار

International Certificate of Setaar Player Skills

نهاد صادر کننده : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

این مدرک دارای آزمون کتبی و عملی می باشد ، در صورت قبولی در آزمون ها مدرک توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور صادر می گردد

4,500,000 تومان


  • مشاهده جزئیات